Travträff med Umåkerbesök

Lycksele Travsällskap arrangerade en Travträff med besök av Umåkers tjänstemannastyre och representanter från Sleipner och Umåkers Hästägareförening.

– Det är viktigt att vi får insyn i varandras verksamheter, vi ska i sammanhanget komma ihåg att vi kring Lyckseletravet formellt tillhör Umåker, menade ordförande Robert Marmdahl.


Träffen, som lockat ett 25-tal åhörare, inleddes med att Robert Marmdahl berättade vad som framkommit under gångna helgs travmöten i samband med Derbyt på Jägersro.

– Jag var nöjd när jag åkte därifrån, menade Lyckseletravets ordförande och syftade då bland annat på att ”sommarbanor”, som Lycksele, får en bättre central uppbackning nästa sommar.

– Och då ska vi komma ihåg att det blir tuffare för många banor och tyvärr försvinner det till 2024 ett flertal tävlingsdagar i övre Norrland.

Styrelseledamoten Mattias Berglund berättade om det trevliga faktum att Lyckseletravet efter ett minst 25 år långt uppehåll nu kommit igång med provloppsverksamhet igen:

– Vi har riktigt trevligt och självklart är det viktigt för inlandstravets framtid, sa Mattias.

Travklubben Sleipners Torgny Kärrman informerade om Sleipners kallblodsverksamhet från sin horisont som styrelseledamot i riksstyrelsen:

– För mig är Lyckseletravet något mycket speciellt, redan som liten grabb åkte jag hit och ni gör alltjämt ett fantastiskt jobb, menade Torgny adresserat till alla närvarande eldsjälar kring Lyckseletravet.

Från vänster Sleipners Torgny Kärrman och Emelinda Nordin samt Ivan Berglin, Umåkers Hästägareförening, informerade om sina respektive verksamheter.

Sleipner Umåkers ordförande Emelinda Nordin informerade om vad som kommer att hända lokalt i länet på Sleipnerfronten innan Umåkers Hästägareförenings ordförande Ivan Berglin informerade om deras verksamhet.

Umåkers, sedan i våras, färska travbanechef Emilia Riström berättade om sitt nya jobb:

– Roligt men mycket att sätta sig in i, jag tycker att stämningen kring verksamheten är på väg åt rätt håll vilket givetvis är viktigt, sa Emilia som tillsammans med sportchefen Håkan Persson också berättade att rekrytering av ny(a) tränare står högt upp på arbetsagendan.

”Jag tycker att stämningen kring Umåker är bättre nu än tidigare” sa Emilia Riström som sedan i våras är travbanechef för Västerbottens Travsällskap, Umåker.

– Vi behöver bli fler tränare och hästar där det dock är roligt att konstatera att vi här under eftersommaren fått några nya B-tränare (amatörer), berättade Håkan.

Som alltid väl förberedda Persson presenterade också på statistik över Lyckseletravets utveckling av prispengar, startande hästar, lopp och en hel del annat.

– Med detta kan vi bland annat slå hål på uppfattningen om att det inte på länge hänt något med prispengarna, Lycksele tävlar som synes med betydligt bättre prispengar numera, sa Håkan som också informerade om alla faktorer som man ska ta hänsyn till när man planerar lopp och propositioner till dessa.

Något som från detta år som bekant sköts centralt för hela landet av Mattias Stenby.

Umåkers sportchef Håkan Persson berättade bland annat om propositionsskrivandets ädla konst.

Håkan konstaterade också att Svensk Travsport ska spara 100 miljoner till nästa år där det ännu inte är klarlagt i detalj hur man ska lösa det.

Kvällens tipstävling såg paret Maria Sjöberg och Mattias Berglund dominera genom att belägga de två första platserna med vardera tolv rätt på de 13 frågorna.

Publicerad fredag 13 oktober 2023. info@lyckseletravet.com