Höstmöte med ST-ordförande på plats

Lycksele Travsällskap avhöll på onsdagskvällen sitt traditionella höstmöte med besök av Svenskt Travsports ordförande Anders Källström vilken på ett intressant sätt redogjorde för travsporten i ett större perspektiv.


Kent Eriksson ledde de snabba höstmötesförhandlingarna på ett skickligt sätt vilket till stor del handlar om formalia där dock styrelsen presenterade ett förslag till nya stadgar att ersätta de tidigare från 2014.

På bild: Kent Eriksson

Det sakmässigt nya för Lycksele Travsällskap är främst att framledes frångå tidigare invalsprocedur kring medlemskap för att övergå till det mer moderna att den som vill får bli medlem.

Nytt blir enligt förslaget också att årsstämman inte bara väljer styrelseledamot utan också utser ordförande vilket tidigare gjorts internt i styrelsen.

Dessa stadgar antogs denna kväll men ska så göras ytterligare en gång – på årsstämman i februari/mars 2024 – och dessutom godkännas av Svensk Travsports styrelse innan det är helt klappat och klart att vara rådande rättesnöre för sällskapet framöver.

Höstmötet beslutade enligt styrelsens förslag om en ökning av medlemsavgiften till 200 kronor för år 2024 i vilket då ett årskort (fri entré) till tävlingarna och gratis travprogram vid ankomsten till dessa kommer att ingå.

Svensk Travsports ordförande Anders Källström var på plats och hade en intressant dragning om hur vår travsport mår och går för dagen och hur det jobbas framåt mer strategiskt än tidigare år.

På bild: Anders Källström

– Travsporten har gjort mängder av utredningar men aldrig följt upp dessa och då har man inte heller kommit någonstans. Nu sätter vi upp mål till år 2030 vilka årligen ska utvärderas noggrant, menade Anders bland annat och pratade om tre huvudpunkter på travsportens framtidsagenda i Aktiva, Anläggningar och Publik.

– Det är på något sätt vårt DNA, Här finns det mycket att göra, beräkningen är att vi skulle behövs gå in med två till fyra miljarder under en tioårsperiod för att rusta upp våra anläggningar.

Källström, som varit ST-ordförande i ett och ett halvt år, har som eget mål att besöka landets alla 33 travbanor och de sju BAS-organisationerna inom två år och är på god väg då han före detta Lyckselebesök gästade Skellefteåtravets höstmöte kvällen dessförinnan.

Kvällen avrundades efter fika med att Lyckseletravets ordförande Robert Marmdahl informerade om styrelsens verksamhet, framtida planer och om tävlingsveckan 2024.

På Bild: Robert Marmdahl

 

Publicerad torsdag 23 november 2023. info@lyckseletravet.com